Praktijkgebieden

 

 

Andere materies

Mr. PYCK behandelt zelf nog andere materies, die in de praktijk minder voorkomen.

Voor materies of specifieke problemen waarvoor meester PYCK onvoldoende kennis of ervaring heeft wordt in overleg met de cliënt samengewerkt met een ervaren externe medewerker of een gerenommeerd extern specialist of wordt de cliënt een ander kantoor aanbevolen.

Mr. PYCK heeft contacten met advocaten in Wallonië of in de buurlanden en pleit zelf regelmatig in de diverse rechtbanken in Vlaanderen en Brussel.