Praktijkgebieden

 

 

Invordering van facturen

De invorderingen van facturen, zo nodig voorafgegaan door bewarend beslag, gebeurt zowel lastens particulieren, ondernemingen of overheden, ook indien ze zich buiten West-Vlaanderen of zelfs buiten België bevinden.

Het kantoor helpt zijn cliënten bij het opstellen van algemene verkoopsvoorwaarden waardoor de rechtbanken de wanbetaler veroordelen tot de incassokosten naast de intresten.