Kosten en erelonen

Het kantoor maakt goede afspraken met zijn cliënten over de kantoorkosten en over het ereloon, zowel over de hoogte als over het tijdstip van betalen (bv. voorschotten in de loop van de procedure en betaling op basis van het eindresultaat).

Als de cliënt een rechtsbijstandsverzekering (voor zichzelf of voor de bestuurder van zijn auto) heeft afgesloten, worden de kosten en erelonen niet aan de cliënt zelf aangerekend.